‫‫מילון‬ מושגים‬תמחור פחמן

מנגנון אשר מטרתו לגלם במחיר הסחורות והשירותים את הנזק החיצוני הנגרם מפליטת פחמן (או יותר נכון – גזי חממה). אילו נזקים? עלייה במפלס פני הים אשר נוגסת בחופים ופוגעת במבנים ותשתיות שעל קו החוף, עלייה בשכיחות סופות קשות, בשכיחות שריפות, פגיעה ביבולים, עלייה בשימוש באנרגיה כדי לקרר מבנים באזורים שמתחממים ועוד. הרעיון הוא שבאופן כזה, מחירם הגבוה יותר של מוצרים אשר גורמים לפליטות משמעותיות של גזי חממה, יסיט את השימוש במוצרים אלה אל מוצרים דלים בפליטות גזי חממה, והשקעות בפיתוח טכנולוגיות דלות בפליטות. כך, דרך הכלכלה, יופחתו פליטות גזי החממה ולא ישתלם עוד לפלוט גזי חממה (בניגוד למצב כיום).


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: תמחור פחמןהשפעת האדם על הסביבה