‫‫מילון‬ מושגים‬סחף קרקע

תהליך טבעי של היפרדות חלקיקי קרקע משכבת הקרקע העליונה, וסחיפתם או הסעתם באמצעות כוחות טבעיים כמו מים ורוח. תהליך זה עשוי להיות מואץ על ידי פעילות האדם הפוגמת בלכידות הקרקע, כמו למשל עיבוד של אדמה חקלאית בעזרת ציוד כבד.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: סחף קרקעהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםמערכות אקולוגיותUncategorizedמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבה