‫‫מילון‬ מושגים‬שונית אלמוגים

בית גידול ימי עשיר במגוון ביולוגי, הבנוי מאלמוגים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: שונית אלמוגיםשינוי אקליםמערכות אקולוגיותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיות