‫‫מילון‬ מושגים‬שונית אלמוגים

בית גידול ימי עשיר במגוון ביולוגי, הבנוי מאלמוגים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: שונית אלמוגיםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםמערכות אקולוגיותשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבה