‫‫מילון‬ מושגים‬

מאמרים נוספים שמכילים את המושג: שטחים פתוחיםאורח חיים בריאשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיות