‫‫מילון‬ מושגים‬שטחים פתוחים

שטחים שאינם בנויים בתוך יישובים ומחוצה להם.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: שטחים פתוחיםאורח חיים בריאשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיות