‫‫מילון‬ מושגים‬



אפידמיולוגיה

ענף ברפואה העוסק בחקר מחלות מדבקות באוכלוסיה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אפידמיולוגיה



אורח חיים בריא