‫‫מילון‬ מושגים‬אפידמיולוגיה

ענף ברפואה העוסק בחקר מחלות מדבקות באוכלוסיה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אפידמיולוגיהאורח חיים בריא