‫‫מילון‬ מושגים‬תפיסת פחמן

תפיסת ואחסון פחמן הוא תהליך שבו פחמן דו-חמצני שנוצר כתוצאה מתהליכים שונים לא משוחרר לאוויר, אלא מופרד משאר תוצרי הלוואי, נדחס, ומאוחסן כך שלא יוכל להיפלט אל האטמוספרה. לא מדובר בשיטה אחת בלבד, אלא בחבילה שלמה של טכנולוגיות ושל תהליכים מורכבים, שניתן לבצע בכמה שיטות שמפותחות על ידי חברות ומוסדות מחקר שונים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: תפיסת פחמןחומריםאנרגיה