‫‫מילון‬ מושגים‬מדע אזרחי

שילוב הציבור בביצוע מחקר מדעי בנושאים ותחומים מגוונים מעולם המדע המודרני.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מדע אזרחימערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותקורונההזנה בבע"ח ובצמחיםמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדהמערכות אקולוגיות