‫‫מילון‬ מושגים‬מדע אזרחי

שילוב הציבור בביצוע מחקר מדעי בנושאים ותחומים מגוונים מעולם המדע המודרני.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מדע אזרחימערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדההשפעת האדם על הסביבהאבולוציהמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדההשפעת האדם על הסביבה