‫‫מילון‬ מושגים‬דיג יתר

דיג יתר הוא מצב שבו כמות הדגים הנתפסת בשיטות הדיג השונות גדולה מיכולת ההתחדשות של האוכלוסייה הטבעית, ועל כן שלל הדיג יורד. דיג יתר מקטין את אוכלוסיות הדגים בים ופוגע בכושר ההתרבות שלהם.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: דיג יתרהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבה