‫‫מילון‬ מושגים‬טביעת רגל מימית

מדד לכמות המים הנצרכת באופן ישיר או עקיף, כאשר כ-90% מהמים שהאדם צורך מושקע בגידול וייצור המזון שלו. טביעת רגל מימית היא חלק מחישוב טביעת הרגל האקולוגית, וניתן לחשבה לכל קבוצה מוגדרת של צרכנים (כמו אדם בודד, משפחה, כפר, עיר, מדינה) .


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: טביעת רגל מימיתהשפעת האדם על הסביבה