‫‫מילון‬ מושגים‬חקיינות בייטסית

חקיינות שבה חיה לא מסוכנת מתחזה לחיה רעילה או ארסית כאמצעי הגנה. חקיינות זו קרויה על שם חוקר הטבע האנגלי הנרי וולטר בייטס.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: חקיינות בייטסיתמערכות אקולוגיות