‫‫מילון‬ מושגים‬מגוון גנטי

בכל אוכלוסייה יש פרטים ששונים זה מזה בהרכב הגנטי שלהם במידה כזאת או אחרת. השונוּת הגנטית באוכלוסייה חשובה כדי להתמודד עם שינויים שיכולים להתרחש בתנאי הסביבה. באוכלוסייה מגוונת, חלק מהפרטים יוכלו להתמודד טוב יותר עם תנאי יובש וחלק עם תנאי לחות; חלק עם קרה וחלק עם שרב; חלק יברחו טוב יותר מטורף חדש וחלק יהיו עמידים יותר למחלה מסוימת  – כך, גם אם יחול שינוי קיצוני בתנאים, לפחות חלק מהאוכלוסייה ישרוד וימשיך להתקיים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מגוון גנטיהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםאבולוציה