‫‫מילון‬ מושגים‬מינים מתפרצים

מינים מקומיים שאוכלוסיותיהם גדלות הרבה מעבר לכושר הנשיאה של השטח, בעיקר בגלל השפעת האדם (המספק להם מקורות מזון מתוצרת חקלאית ומפסולת).


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מינים מתפרציםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבה