‫‫מילון‬ מושגים‬שירותי המערכת האקולוגית

שירותי המערכת האקולוגית אלו הם תהליכים שונים המתרחשים במערכות האקולוגיות ובין מרכיביהן, ומהם האדם מפיק תועלת לרווחתו.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: שירותי המערכת האקולוגיתמערכות אקולוגיותUncategorizedמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאמערכות אקולוגיות