‫‫מילון‬ מושגים‬שפכיםמאמרים נוספים שמכילים את המושג: שפכיםהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבה