‫‫מילון‬ מושגים‬שפכיםמאמרים נוספים שמכילים את המושג: שפכיםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנות