‫‫מילון‬ מושגים‬שפכיםמאמרים נוספים שמכילים את המושג: שפכיםטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאטכנולוגיה וחדשנות