‫‫מילון‬ מושגים‬אקוויפרמאמרים נוספים שמכילים את המושג: אקוויפרהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותחומריםאנרגיה