‫‫מילון‬ מושגים‬שטח פנים

שטח השכבה החיצונית (המעטפת) של גוף כלשהו.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: שטח פניםמערכות אקולוגיותחומרים