‫‫מילון‬ מושגים‬עיכול אנאירובי

פירוק חומר אורגני בהעדר חמצן


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: עיכול אנאירובימערכות אקולוגיותאנרגיה