‫‫מילון‬ מושגים‬פחמימות

תרכובות אורגניות, הבנויות מאטומי פחמן, חמצן ומימן. הפחמימות הן מרכיב מרכזי בתזונת האדם. הפחמימות משמשות מקור עיקרי לאנרגיה הדרושה לתפקודו ולהתפתחותו התקינה של גוף האדם.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: פחמימותהזנה בבע"ח ובצמחיםטכנולוגיה וחדשנותפלסטיקאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותהזנה בבע"ח ובצמחיםאורח חיים בריאטכנולוגיה וחדשנותאורח חיים בריאהזנה בבע"ח ובצמחים