‫‫מילון‬ מושגים‬מגוון ביולוגי

המונח "מגוון ביולוגי" מתאר את השונות בטבע הבאה לידי ביטוי בכל רמות הארגון: המגוון הגנטי בקרב פרטים באוכלוסיה, מגוון המינים בחברה, מגוון המערכות האקולוגיות בכדור הארץ וכן ליחסי הגומלין המתקיימים ביניהם.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מגוון ביולוגיטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותUncategorizedקורונההשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםקורונההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאבולוציהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהUncategorizedהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבה