‫‫מילון‬ מושגים‬מגוון ביולוגי

המונח "מגוון ביולוגי" מתאר את השונות בטבע הבאה לידי ביטוי בכל רמות הארגון: המגוון הגנטי בקרב פרטים באוכלוסיה, מגוון המינים בחברה, מגוון המערכות האקולוגיות בכדור הארץ וכן ליחסי הגומלין המתקיימים ביניהם.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מגוון ביולוגיהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדהמערכות אקולוגיות