‫‫מילון‬ מושגים‬מגוון ביולוגי

המונח "מגוון ביולוגי" מתאר את השונות בטבע הבאה לידי ביטוי בכל רמות הארגון: המגוון הגנטי בקרב פרטים באוכלוסיה, מגוון המינים בחברה, מגוון המערכות האקולוגיות בכדור הארץ וכן ליחסי הגומלין המתקיימים ביניהם.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מגוון ביולוגימערכות אקולוגיותשינוי אקליםUncategorizedמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהUncategorizedקורונההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהקורונהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאבולוציהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהUncategorizedהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבה