‫‫מילון‬ מושגים‬

מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אקליםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותשינוי אקליםאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבהמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדההזנה בבע"ח ובצמחים