‫‫מילון‬ מושגים‬אקלים

מזג האוויר הממוצע לאורך תקופה ארוכה השורר באזור מסויים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אקליםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותשינוי אקליםאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבהמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדההזנה בבע"ח ובצמחים