‫‫מילון‬ מושגים‬אקלים

מזג האוויר הממוצע לאורך תקופה ארוכה השורר באזור מסויים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אקליםמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאאנרגיההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדההזנה בבע"ח ובצמחים