‫‫מילון‬ מושגים‬אקלים

מזג האוויר הממוצע לאורך תקופה ארוכה השורר באזור מסויים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אקליםמערכות אקולוגיותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםאורח חיים בריאאנרגיההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותשינוי אקליםהזנה בבע"ח ובצמחיםשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבה