‫‫מילון‬ מושגים‬מיקרופלסטיק

חלקיקים מיקרוסקופים של פלסטיק, שגודלם יכול לנוע מעשרות מיקרונים ועד למילימטרים בודדים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מיקרופלסטיקפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותאורח חיים בריאפלסטיקטכנולוגיה וחדשנותפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהפלסטיק