‫‫מילון‬ מושגים‬



מיקרופלסטיק

חלקיקים מיקרוסקופים של פלסטיק, שגודלם יכול לנוע מעשרות מיקרונים ועד למילימטרים בודדים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מיקרופלסטיק



טכנולוגיה וחדשנות



השפעת האדם על הסביבה



אורח חיים בריא



טכנולוגיה וחדשנות



השפעת האדם על הסביבה



הזנה בבע"ח ובצמחים



השפעת האדם על הסביבה