‫‫מילון‬ מושגים‬אטום

המערך החלקיקי הקטן ביותר המאפיין יסוד כימי ומבדיל אותו מיסודות כימיים אחרים. מורכב מחלקיקים קטנים יותר: גרעין בו פרוטונים (מטען חיובי) ונייטרונים (מטען ניטראלי), ומסביבו ענן של אלקטרונים (מטען שלילי). מטענו החשמלי הכולל של האטום הוא אפס.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אטוםחומריםאנרגיההשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאאנרגיה