‫‫מילון‬ מושגים‬פלנקטון

אורגניזמים המצויים במימי האוקיינוסים והימים ובמאגרי מים מתוקים שונים. הפלנקטון מתאפיין בכך שהוא נסחף בזרם, ובעל יכולת תנועה מוגבלת. הפלנקטון נמצא בבסיס פרמידת המזון הימי, ומכאן חשיבותו הרבה במערכת האקולוגית הימית.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: פלנקטוןפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותפלסטיקהשפעת האדם על הסביבה