‫‫מילון‬ מושגים‬

מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מתאןמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבהאנרגיהאורח חיים בריאהזנה בבע"ח ובצמחים