‫‫מילון‬ מושגים‬דלק מאובנים

נקראים גם דלקים פוסיליים - נפט, פחם וגז, שנוצרו משרידים של אורגניזמים: צמחים שנרקבו ובעלי חיים ימיים. אורגניזמים אלו נקברים, שוקעים ונדחסים מתחת לפני האדמה בטמפרטורה ולחצים שונים ללא חמצן ולאורך זמן (מיליוני שנים). תנאי הסביבה שפועלים על החומר האורגני יקבעו מהו הדלק המאובן שיווצר: פחם, נפט או גז טבעי.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: דלק מאובניםאנרגיהטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאנרגיה