‫‫מילון‬ מושגים‬דלק מאובנים

נקראים גם דלקים פוסיליים - נפט, פחם וגז, שנוצרו משרידים של אורגניזמים: צמחים שנרקבו ובעלי חיים ימיים. אורגניזמים אלו נקברים, שוקעים ונדחסים מתחת לפני האדמה בטמפרטורה ולחצים שונים ללא חמצן ולאורך זמן (מיליוני שנים). תנאי הסביבה שפועלים על החומר האורגני יקבעו מהו הדלק המאובן שיווצר: פחם, נפט או גז טבעי.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: דלק מאובניםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםקורונהפלסטיקאנרגיהטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאנרגיהפלסטיקאנרגיהפלסטיקאנרגיהמערכות אקולוגיותאנרגיהאורח חיים בריאחומריםאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבהאנרגיהחומריםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיות