‫‫מילון‬ מושגים‬תרכובת

חומר הבנוי לפחות משני סוגי יסודות או יותר, הקשורים ביניהם בקשר כימי כלשהו וביחס קבוע של כמויותיהם. לתרכובת תכונות כימיות אופיניות לה, השונות מתכונות מרכיביה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: תרכובתאורח חיים בריא