‫‫מילון‬ מושגים‬אטמוספירה

שכבה של אוויר וגזים המקיפים כוכב או גוף שמימי בעל מסה משמעותית. האטמוספירה של כדור-הארץ היא תערובת של גזים, כאשר חנקן וחמצן מהווים 99 אחוזים ממנה. האחוז הנותר מכיל פחמן דו-חמצני וגזים אצילים (לא פעילים מבחינה כימית).


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אטמוספירהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותאנרגיההשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהחומריםהשפעת האדם על הסביבה