‫‫מילון‬ מושגים‬אטמוספירה

שכבה של אוויר וגזים המקיפים כוכב או גוף שמימי בעל מסה משמעותית. האטמוספירה של כדור-הארץ היא תערובת של גזים, כאשר חנקן וחמצן מהווים 99 אחוזים ממנה. האחוז הנותר מכיל פחמן דו-חמצני וגזים אצילים (לא פעילים מבחינה כימית).


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אטמוספירהמערכות אקולוגיותשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותאנרגיההשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבה