‫‫מילון‬ מושגים‬אטמוספירה

שכבה של אוויר וגזים המקיפים כוכב או גוף שמימי בעל מסה משמעותית. האטמוספירה של כדור-הארץ היא תערובת של גזים, כאשר חנקן וחמצן מהווים 99 אחוזים ממנה. האחוז הנותר מכיל פחמן דו-חמצני וגזים אצילים (לא פעילים מבחינה כימית).


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אטמוספירההשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםפלסטיקשינוי אקליםפלסטיקמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהחומריםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותחומריםהשפעת האדם על הסביבה