‫‫מילון‬ מושגים‬קרום תאמאמרים נוספים שמכילים את המושג: קרום תאטכנולוגיה וחדשנותההרכב הכימי של התא