‫‫מילון‬ מושגים‬קרום תאמאמרים נוספים שמכילים את המושג: קרום תאההרכב הכימי של התא