‫‫מילון‬ מושגים‬ארכיאה

יצורים חד-תאיים שכמו החיידקים הפרוקריוטים הם חסרי גרעין ואברונים מוגדרים. מיונם נעשה על-פי סביבת המחייה שלהם. תנאי החיים הייחודיים והקיצוניים (מעיינות חמים, בריכות מלח ועוד) בהם הם מתקיימים מעוררים עניין מחקרי גדול.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: ארכיאהשינוי אקליםההרכב הכימי של התא