‫‫מילון‬ מושגים‬פרוקריוטים

אורגניזמים מיקרוסקופיים, חד-תאיים חסרי גרעין אמיתי (קטנים יותר מתאים איקריוטיים). עטופים בדופן המקנה לתא יציבות ולעיתים תנועתיות, מאחר שהוא חסר שלד תוך תאי.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: פרוקריוטיםשינוי אקליםההרכב הכימי של התא