‫‫מילון‬ מושגים‬שמרים

פטריות חד-תאיות שביכולתן לבצע נשימה תאית אווירנית ואל-אווירנית.ידועים למדע 39 סוגים שונים של שמרים, ובתוכם מאות מינים שונים. השמרים מתרבים על ידי הנצה או ברבייה מינית ומשמשים את האדם בעיקר באפייה, ייצור משקאות חריפים ומחקר.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: שמריםהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותההרכב הכימי של התא