‫‫מילון‬ מושגים‬מינרלים

חומרים אי-אורגנים הנוצרים בתהליכים גאולוגיים טבעיים. קבוצה של יסודות, שרובם מתכות, להם נזקקים אורגניזם על-מנת להתקיים. למשל זרחן, סידן ונחושת. המינרלים נצרכים על ידי היצורים כחלק מהמזון.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מינרליםאורח חיים בריאהזנה בבע"ח ובצמחיםUncategorizedמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאחומריםההרכב הכימי של התא