‫‫מילון‬ מושגים‬פחמן דו-חמצני

גז חסר צבע המורכב מהיסודות פחמן אחד (C) ושני אטומי חמצן (O), הקשורים לפחמן בקשר קוולנטי כפול. נמצא בריכוז נמוך באטמוספרה פחות מ0.04%. נוצר בתהליך הנשימה התאית ומוטמע בתהליך הפוטוסינתזה לגלוקוז ומים. אחד מגזי החממה העיקריים, שכמותו באטמוספירה גדלה באופן משמעותי, ורבים רואים בזאת את הסיבה לתופעת ההתחממות העולמית.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: פחמן דו-חמצנימערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותUncategorizedמערכות אקולוגיותשינוי אקליםחומריםשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםקורונהמערכות אקולוגיותשינוי אקליםפלסטיקשינוי אקליםהזנה בבע"ח ובצמחיםטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותUncategorizedמערכות אקולוגיותשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותאנרגיההשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותאנרגיההשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהחומריםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאנרגיהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבה