‫‫מילון‬ מושגים‬פחמן דו-חמצני

גז חסר צבע המורכב מהיסודות פחמן אחד (C) ושני אטומי חמצן (O), הקשורים לפחמן בקשר קוולנטי כפול. נמצא בריכוז נמוך באטמוספרה פחות מ0.04%. נוצר בתהליך הנשימה התאית ומוטמע בתהליך הפוטוסינתזה לגלוקוז ומים. אחד מגזי החממה העיקריים, שכמותו באטמוספירה גדלה באופן משמעותי, ורבים רואים בזאת את הסיבה לתופעת ההתחממות העולמית.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: פחמן דו-חמצנישינוי אקליםממורה למורהשינוי אקליםהזנה בבע"ח ובצמחיםטכנולוגיה וחדשנותקורונהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםקורונהשינוי אקליםהזנה בבע"ח ובצמחיםטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותאנרגיהטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםפלסטיקUncategorizedטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותשינוי אקליםאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותחומריםטכנולוגיה וחדשנותאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאנרגיהחומריםמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהחומריםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנות