‫‫מילון‬ מושגים‬פחמן דו-חמצני

גז חסר צבע המורכב מהיסודות פחמן אחד (C) ושני אטומי חמצן (O), הקשורים לפחמן בקשר קוולנטי כפול. נמצא בריכוז נמוך באטמוספרה פחות מ0.04%. נוצר בתהליך הנשימה התאית ומוטמע בתהליך הפוטוסינתזה לגלוקוז ומים. אחד מגזי החממה העיקריים, שכמותו באטמוספירה גדלה באופן משמעותי, ורבים רואים בזאת את הסיבה לתופעת ההתחממות העולמית.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: פחמן דו-חמצנישינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםקורונהשינוי אקליםהזנה בבע"ח ובצמחיםטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותאנרגיהטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםפלסטיקUncategorizedטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותשינוי אקליםאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותחומריםטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותאנרגיהחומריםמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהחומריםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנות