‫‫מילון‬ מושגים‬



טביעת רגל פחמנית

מונח המתאר את פליטת גזי החממה התורמים להתחממות הגלובלית. טביעת רגל פחמנית היא חלק מחישוב טביעת הרגל האקולוגית.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: טביעת רגל פחמנית



טכנולוגיה וחדשנות



השפעת האדם על הסביבה



אנרגיה



טכנולוגיה וחדשנות



מערכות אקולוגיות



השפעת האדם על הסביבה