‫‫מילון‬ מושגים‬טביעת רגל פחמנית

מונח המתאר את פליטת גזי החממה התורמים להתחממות הגלובלית. טביעת רגל פחמנית היא חלק מחישוב טביעת הרגל האקולוגית.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: טביעת רגל פחמניתטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםאורח חיים בריאטכנולוגיה וחדשנותאנרגיההשפעת האדם על הסביבה