‫‫מילון‬ מושגים‬טביעת רגל פחמנית

מונח המתאר את פליטת גזי החממה התורמים להתחממות הגלובלית. טביעת רגל פחמנית היא חלק מחישוב טביעת הרגל האקולוגית.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: טביעת רגל פחמניתשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהאנרגיהטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבה