‫‫מילון‬ מושגים‬מידע גנטי

המידע המקודד בריצוף חומצות הגרעין של הדנ"א או הרנ"א. זהו מידע המתקבל מאבחון גנטי או בדיקות גנטיות שעובר הפרט. ממידע זה ניתן ללמוד על קיומה של מחלה או הפרעה גנטית ואף היסטוריה רפואית משפחתית ועוד. חוק מידע גנטי מ - 2001 מגן על זכות הנבדק לפרטיות לגבי המידע הגנטי שלו, ומבלי לפגוע באיכות הטיפול הרפואי, במחקר הרפואי והגנטי, בקידום הרפואה ובהגנה על שלום הציבור.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מידע גנטימערכות אקולוגיותאבולוציה