‫‫מילון‬ מושגים‬תכונה

מאפיינים של האורגניזם הנקבעים על-פי הגנים (המטען הגנטי). ישנן תכונות המשותפות לכל הפרטים מאותו המין וישנן תכונות ייחודיות לכל פרט ופרט באוכלוסיה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: תכונהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאבולוציה