‫‫מילון‬ מושגים‬התאמה

תכונה של פרט, העוברת בתורשה, אשר מגדילה את הסיכוי של הפרט לשרוד בתנאי הסביבה בה הוא חי ולהתרבות בה. נהוג למיין את ההתאמות לסביבה לשלושה סוגים: 1) התאמה מבנית – תכונה הקשורה במבנה של איברים ומערכות פנימיות בגוף האורגניזם. 2) התאמה פיזיולוגית – תכונה הקשורה תכונות הקשורות בתהליכים המתרחשים בגוף 3) התאמה התנהגותית –תכונה של אורגניזם המשפיעה על התנהגותו, כך שהיא מסייעת לו לשרוד בסביבה בה הוא חי.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: התאמהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהאבולוציה