‫‫מילון‬ מושגים‬מי תהום

מים הנמצאים בחללים מתחת לפני האדמה. לרוב מי גשמים המחלחלים לאדמה ונעצרים עם הגעתם לשכבה לא חדירה הנקראת אקוויקלוד שם הם מצטברים. מי התהום מהווים כחמישית ממצבור המים המתוקים בעולם, והם נשאבים על ידי האדם למטרות שתייה בעיקר, אך גם להשקיה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מי תהוםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהUncategorizedהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאנרגיהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבה