‫‫מילון‬ מושגים‬מי תהום

מים הנמצאים בחללים מתחת לפני האדמה. לרוב מי גשמים המחלחלים לאדמה ונעצרים עם הגעתם לשכבה לא חדירה הנקראת אקוויקלוד שם הם מצטברים. מי התהום מהווים כחמישית ממצבור המים המתוקים בעולם, והם נשאבים על ידי האדם למטרות שתייה בעיקר, אך גם להשקיה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מי תהוםUncategorizedמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאנרגיהמערכות אקולוגיות