‫‫מילון‬ מושגים‬גזי חממה

גזים הבולעים ופולטים קרינה, וכך נמנעת פליטה יעילה של חום מכדור הארץ ונשמרת טמפרטורה גבוהה יחסית על פני כדור הארץ. פחמן דו-חמצני, מתאן ואדי מים הם גזי חממה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: גזי חממהשינוי אקליםפלסטיקשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםאורח חיים בריאקורונהשינוי אקליםקורונהשינוי אקליםקורונהמערכות אקולוגיותפלסטיקטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותאנרגיהטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםפלסטיקשינוי אקליםמערכות אקולוגיותשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםפלסטיקמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותשינוי אקליםUncategorizedאנרגיההשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאנרגיההשפעת האדם על הסביבהאנרגיהשינוי אקליםUncategorizedהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםאנרגיהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםאורח חיים בריאהזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהחומריםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותאנרגיהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםמערכות אקולוגיותחומריםהשפעת האדם על הסביבהאנרגיהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאנרגיה