‫‫מילון‬ מושגים‬



גזי חממה

גזים הבולעים ופולטים קרינה, וכך נמנעת פליטה יעילה של חום מכדור הארץ ונשמרת טמפרטורה גבוהה יחסית על פני כדור הארץ. פחמן דו-חמצני, מתאן ואדי מים הם גזי חממה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: גזי חממה



השפעת האדם על הסביבה



אנרגיה



השפעת האדם על הסביבה



הזנה בבע"ח ובצמחים



מערכות אקולוגיות



השפעת האדם על הסביבה



מערכות אקולוגיות



השפעת האדם על הסביבה