‫‫מילון‬ מושגים‬גזי חממה

גזים הבולעים ופולטים קרינה, וכך נמנעת פליטה יעילה של חום מכדור הארץ ונשמרת טמפרטורה גבוהה יחסית על פני כדור הארץ. פחמן דו-חמצני, מתאן ואדי מים הם גזי חממה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: גזי חממהמערכות אקולוגיותשינוי אקליםחומריםטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותאנרגיהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםאורח חיים בריאשינוי אקליםפלסטיקטכנולוגיה וחדשנותUncategorizedפלסטיקשינוי אקליםקורונהשינוי אקליםאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהקורונהאורח חיים בריאקורונהפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםאורח חיים בריאשינוי אקליםפלסטיקמערכות אקולוגיותUncategorizedשינוי אקליםהזנה בבע"ח ובצמחיםטכנולוגיה וחדשנותאנרגיהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותחומריםטכנולוגיה וחדשנותאנרגיההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאנרגיההשפעת האדם על הסביבהאנרגיהUncategorizedשינוי אקליםאנרגיהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאאנרגיההשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהאנרגיהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריא