‫‫מילון‬ מושגים‬גזי חממה

גזים הבולעים ופולטים קרינה, וכך נמנעת פליטה יעילה של חום מכדור הארץ ונשמרת טמפרטורה גבוהה יחסית על פני כדור הארץ. פחמן דו-חמצני, מתאן ואדי מים הם גזי חממה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: גזי חממהפלסטיקשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותקורונההשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםפלסטיקשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםאורח חיים בריאקורונהשינוי אקליםקורונהשינוי אקליםקורונהשינוי אקליםמערכות אקולוגיותפלסטיקטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותאנרגיהטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםפלסטיקשינוי אקליםמערכות אקולוגיותשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםפלסטיקמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותUncategorizedאנרגיההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותאנרגיההשפעת האדם על הסביבהאנרגיהשינוי אקליםUncategorizedהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםאנרגיהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםאורח חיים בריאהזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהחומריםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאנרגיהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםמערכות אקולוגיותחומריםהשפעת האדם על הסביבהאנרגיהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאנרגיה