‫‫מילון‬ מושגים‬בצורת

מצב בו זמינות המים נמוכה באופן משמעותי ביחס לממוצע הרב-שנתי לתקופת הגשמים באותו מקום. בצורת אינה תופעה טבעית, מאחר והגדרתה מתייחסת לצורכי האדם. בישראל, שנת בצורת מוגדרת כשנה בה העונה הגשומה (חורף) אינה מניבה את כמות המשקעים הממוצעת (פחות מ- 80% מכמות המשקעים הממוצעת).


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: בצורתהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםהזנה בבע"ח ובצמחיםUncategorizedמערכות אקולוגיותUncategorizedפעילויות לתכני קק"לשינוי אקליםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבה