‫‫מילון‬ מושגים‬התפלה

תהליך הפרדה בין המים לחומרים המומסים בהם על מנת לקבל מים הראויים לשתייה או לחקלאות. בישראל פועלים מתקני התפלה גדולים, המאפשרים להתגבר על המחסור במים ואף לייצא מים לירדן.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: התפלהאנרגיההשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאאנרגיההשפעת האדם על הסביבה