‫‫מילון‬ מושגים‬התפלה

תהליך הפרדה בין המים לחומרים המומסים בהם על מנת לקבל מים הראויים לשתייה או לחקלאות. בישראל פועלים מתקני התפלה גדולים, המאפשרים להתגבר על המחסור במים ואף לייצא מים לירדן.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: התפלההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנות