‫‫מילון‬ מושגים‬שינוי אקלים

מושג המתיחס לשינויים בטמפרטורה הממוצעת המתרחשים במשך תקופות זמן שונות וכולל את ההתחממות הגלובלית והקצנת תופעות מזג אוויר (בצורת, שטפונות, סופות טרופיות, ברד כבד ועוד). שינוי אקלים עלול להיווצר הן ברמה המקומית והן ברמה הגלובלית.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: שינוי אקליםשינוי אקליםמערכות אקולוגיותשינוי אקליםממורה למורהטכנולוגיה וחדשנותממורה למורההזנה בבע"ח ובצמחיםשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותקורונהפלסטיקמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהUncategorizedהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםמערכות אקולוגיותUncategorizedטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדהשינוי אקליםקורונהשינוי אקליםקורונהשינוי אקליםהזנה בבע"ח ובצמחיםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםפלסטיקאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםאורח חיים בריאUncategorizedטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותאנרגיההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאנרגיההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאנרגיהשינוי אקליםמערכות אקולוגיותשינוי אקליםUncategorizedשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםאנרגיהמערכות אקולוגיותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהחומריםאנרגיהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאנרגיהמערכות אקולוגיותשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהזנה בבע"ח ובצמחיםשינוי אקליםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםמערכות אקולוגיותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבה