‫‫מילון‬ מושגים‬שינוי אקלים

מושג המתיחס לשינויים בטמפרטורה הממוצעת המתרחשים במשך תקופות זמן שונות וכולל את ההתחממות הגלובלית והקצנת תופעות מזג אוויר (בצורת, שטפונות, סופות טרופיות, ברד כבד ועוד). שינוי אקלים עלול להיווצר הן ברמה המקומית והן ברמה הגלובלית.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: שינוי אקליםמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדהקורונהשינוי אקליםקורונהשינוי אקליםהזנה בבע"ח ובצמחיםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםאורח חיים בריאUncategorizedטכנולוגיה וחדשנותאנרגיהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאנרגיההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאנרגיהשינוי אקליםמערכות אקולוגיותשינוי אקליםUncategorizedהשפעת האדם על הסביבהאנרגיהמערכות אקולוגיותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהחומריםאנרגיהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאנרגיהשינוי אקליםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהזנה בבע"ח ובצמחיםשינוי אקליםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבה