‫‫מילון‬ מושגים‬שינוי אקלים

מושג המתיחס לשינויים בטמפרטורה הממוצעת המתרחשים במשך תקופות זמן שונות וכולל את ההתחממות הגלובלית והקצנת תופעות מזג אוויר (בצורת, שטפונות, סופות טרופיות, ברד כבד ועוד). שינוי אקלים עלול להיווצר הן ברמה המקומית והן ברמה הגלובלית.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: שינוי אקליםמערכות אקולוגיותשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהUncategorizedהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםמערכות אקולוגיותאנרגיההשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאUncategorizedהשפעת האדם על הסביבהUncategorizedהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהUncategorizedטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםפלסטיקשינוי אקליםמערכות אקולוגיותמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהקורונהמערכות אקולוגיותקורונהשינוי אקליםאורח חיים בריאשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםמערכות אקולוגיותUncategorizedמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותשינוי אקליםהזנה בבע"ח ובצמחיםטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאנרגיההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאחומריםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאנרגיההשפעת האדם על הסביבהאנרגיהUncategorizedשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותUncategorizedמערכות אקולוגיותאנרגיההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאנרגיהמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדההשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםמערכות אקולוגיותשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבה