‫‫מילון‬ מושגים‬חיזור

התנהגות של בעל חיים מזוויג אחד (לרוב הזכר) למשוך פרט מאותו מין ביולוגי מהזוויג השונה (נקבה) במטרה להזדווג ולהעמיד צאצאים. התנהגות החיזור מטרתה להרשים ולהוכיח לנקבה שהמחזר בריא וחזק יותר מבין כל יתר הזכרים האחרים. לבעלי חיים שונים התנהגות חיזור שונה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: חיזורמערכות אקולוגיות