‫‫מילון‬ מושגים‬הקוד הגנטי

נקרא גם הצופן הגנטי הוא המפתח לפיו נעשה תרגום רצפי DNA ו-RNA לרצפים של חלבונים. הקוד הגנטי זהה בתאיהם של מרבית האורגניזמים, למעט מקרים בודדים כמו בגנום המיטוכונדריאלי.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: הקוד הגנטיתורשה