‫‫מילון‬ מושגים‬זיהום אוויר

מצב בו הרכב האוויר משתנה ונוספים לו חומרים כימיים וביולוגיים שאינם טבעיים והם מזיקים, באופן כלשהו לחי ולצומח. זיהום אוויר נגרם בעיקר ממעשה ידי אדם (תיעוש, תחבורה ועוד), אך גם ממקורות טבעיים (התפרצויות הר געש, שריפות טבעיות ועוד).


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: זיהום אווירפלסטיקקורונהטכנולוגיה וחדשנותקורונהאורח חיים בריאשינוי אקליםאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהקורונההשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאאנרגיהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותאורח חיים בריאטכנולוגיה וחדשנותאורח חיים בריאטכנולוגיה וחדשנותאנרגיהפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותמערכות בגוףאנרגיהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאנרגיהאורח חיים בריאחומריםאורח חיים בריאחומריםאורח חיים בריא