‫‫מילון‬ מושגים‬זיהום אוויר

מצב בו הרכב האוויר משתנה ונוספים לו חומרים כימיים וביולוגיים שאינם טבעיים והם מזיקים, באופן כלשהו לחי ולצומח. זיהום אוויר נגרם בעיקר ממעשה ידי אדם (תיעוש, תחבורה ועוד), אך גם ממקורות טבעיים (התפרצויות הר געש, שריפות טבעיות ועוד).


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: זיהום אווירהשפעת האדם על הסביבהUncategorizedשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותאורח חיים בריאשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותקורונההשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאשינוי אקליםאורח חיים בריאשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהקורונהפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותאנרגיההשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותאנרגיהאורח חיים בריאטכנולוגיה וחדשנותאנרגיההשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותמערכות בגוףאנרגיהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריא