‫‫מילון‬ מושגים‬סרטן

מחלות שונות שבהן תאים בגוף מתחלקים בצורה בלתי מבוקרת ויוצרים גידול. במקרים מסוימים חלק מהתאים של הגידול נודדים למקומות אחרים בגוף ויוצרים גרורות.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: סרטןמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאאנרגיההשפעת האדם על הסביבה