‫‫מילון‬ מושגים‬תא

יחידת המבנה והתפקוד הבסיסית המקיימת בה את כל מאפייני החיים, שממנה מורכבים כל היצורים החיים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: תאמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותאורח חיים בריא