‫‫מילון‬ מושגים‬זיהום אור

בזבוז משמעותי של אור מלאכותי המסתיר את הכוכבים בשמי הלילה (החשכת שמי הלילה). לזיהום אור השפעות אקולוגיות על סביבות מחיה של בעלי-חיים רבים, דוגמה אחת היא הגחליליות - שסביבה מוארת מפריעה להתנהגות החיזור והרביה של המין. ישראל נתונה לזיהום אור בכל שטחה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: זיהום אורהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאנרגיה