‫‫מילון‬ מושגים‬זיהום אור

זיהום אור מוגדר כהארה במקום, בזמן או בעוצמה שאינם נדרשים, ולרוב מקורו בתאורה מלאכותית. לזיהום אור בריאותיות על האדם, וכן השפעות אקולוגיות על סביבות מחיה של בעלי-חיים רבים, דוגמה אחת היא הגחליליות - שסביבה מוארת מפריעה להתנהגות החיזור והרביה של המין. ישראל נתונה לזיהום אור בכל שטחה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: זיהום אורUncategorizedממורה למורהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהUncategorizedהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאנרגיה